GENEL BİLGİLER

1. Katılımcı bütçe nedir?
2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden katılımcı bütçe uyguluyor ?
Yerel Demokrasiyi Teşvik Etmek ve Geliştirmek
• Dayanışma ve Uzlaşma kültürünün geliştirilmesi
• Sivil Toplum ile İBB işbirliğinin güçlendirilmesi
• Kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik temel ilkelerinin güçlendirilmesi
• Kentsel hak ve hizmetlere erişimin iyileştirilmesi
• Yurttaşların yenilikçi fikirlerini sunabileceği platformların çeşitlendirilmesi
• Veriye dayalı tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasında, kapsayıcılık temel ilkesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
3. İBB 2022 Katılımcı Bütçe Süreci nasıl işleyecek?
Fikir Önerilerinin ve Proje Başvurularının Alınması: İkametgahı İstanbul’da bulunan 12 yaş ve üstü herkes butcesenin.istanbul web sitesinde yer alan “Proje Başvuru Formu”nu doldurarak fikir önerisini ve projesini iletebilir.

Ön & Teknik Değerlendirme: butcesenin.istanbul web sitesi aracılığıyla sunulan fikir ve projeler; İBB’nin ilgili birimleri, İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Kent Konseyi temsilcileri tarafından değerlendirilecektir.

Oylama: Projeler butcesenin.istanbul web sitesi üzerinden tanıtım kartları ile İstanbullu hemşehrilerin oylamasına sunulacaktır. Proje seçimleri dijital ortamda belirlenen bütçe değerinde gerçekleştirebilecektir. Oylamanın sonucu web sitesi üzerinden duyurulacak ve uygulanacak önerilerin sahipleri ayrıca bilgilendirilecektir.

Uygulama / İzleme ve Değerlendirme: Oylama sonucunda seçilen projeler Ocak 2022’den itibaren uygulamaya alınacaktır. Bütçelenen projelerin gerçekleşmelerine dair web sitesi üzerinden ve ayrıca İstanbul Kent Konseyi tarafından düzenli bilgilendirme yapılacaktır.

PROJENİN İLETİLMESİ

1. Kimler proje iletebilir?
2. Projemi nasıl iletebilirim?
Proje ve öneriler, butcesenin.istanbul web sitesindeki “Proje BaşvuruFormu” doldurularak iletilebilecektir.
3. Projemi ne zaman iletmeliyim?
Projeler 2-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında iletilmelidir.
4. Projemi bir arkadaşımla birlikte iletebilir miyim?
Öneriler bireysel olarak oluşturulabileceği gibi, tüzel kişiliğe bakılmaksızın grup olarak da öneri yapılabilir. Aynı şekilde STK’lar da ortak öneri sunabilirler.
5. Proje iletmem istendiğine göre bu bir hibe çağrısı mıdır?
Katılımcı Bütçe bir hibe çağrısı değildir.

PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Projemi kim değerlendirecek?
2. Projemi neye göre değerlendirecekler?
Ön Değerlendirme Kriterleri;

• İkametgahı İstanbul olan kişi veya STK’lar tarafından sunulmuş olması,
• İBB görev ve sorumluluk alanında olması,
• İBB Stratejik Plan Hedefleri ile uyumlu olması,
• SMART hedeflere uygun olması (belirli, ölçülebilir, uygulanabilir, ilgili ve gerçekçi, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek olması )

Teknik Değerlendirme Kriterleri;

• Teknik ve yasal yapılabilirlik
• Uygulama süresi
• Uygulama bütçesi
3. Projem ne zaman değerlendirilecek?
Projelerin ön ve teknik değerlendirmeleri, 16-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ardından halk oylamasına geçilecektir.
4. Birden fazla proje ile başvurabilir miyim?
Her başvuru sahibi en fazla 5 öneri sunabilir.

PROJENİN OYLANMASI

1. Değerlendirilen ve bir sonraki aşamaya geçiş yapan projelerle ilgili nasıl bir yöntem izlenecek?
2. Projemi kim oylayacak?
Projeler, İstanbul’da ikamet eden 12 yaş ve üstü tüm hemşehriler tarafından oylanabilecektir.
3. Projeler nasıl oylanacak?
Projeler, butcesenin.istanbul web sitesi aracılığıyla dijital olarak oylanacaktır.
4. Projeler ne zaman oylanacak?
Projeler 21-29 Ağustos tarihleri arasında oylanacaktır
5. Proje iletmesem de oylamaya katılabilir miyim?
Oylamaya katılmak için öneri sunmuş olmak şart değildir. Tüm hemşeriler oylamaya katılabilir.

PROJENİN UYGULANMASI

1. Projem ne zaman uygulanacak?
2. Projem nasıl uygulanacak?
Projeler İBB’nin ilgili daire başkanlıkları tarafından yapılacak hukuki ve teknik değerlendirme sonrasında yine ilgili daire başkanlıkları tarafından uygulanacaktır.
3. Uygulamaya alınacak fikrim karşılığında bir ücret alacak mıyım?
Uygulamaya alınacak fikir veya projeler karşılığında ödeme yapılmayacaktır. Uygulama yetkisi İBB’ye aittir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

1. Projemin seçilmesi halinde uygulandığını nasıl izleyeceğim?
2. Oy verdiğim teklifin uygulanıp uygulanmayacağını nasıl bileceğim?
Oylama sonuçları web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
3. Oy verdiğim proje uygulanıyorsa süreci nasıl takip edeceğim?
Önerilerin uygulama süreci web sayfası üzerinden takip edilebilecek, ayrıca İstanbul Kent Konseyi tarafından düzenli bilgilendirme yapılacaktır.
4. İBB 2022 Katılımcı Bütçe Uygulaması sürecine dair fikirlerimi nasıl iletebilirim?
İBB 2022 Katılımcı Bütçe Uygulaması sürecine yönelik görüş ve öneriler web sitesi üzerinden ve ayrıca İstanbul Kent Konseyi aracılığı ile iletilebilir.